شناسنامه سر دبیر فصلنامه فرهنگ رسانه
 
نام سر دبیر فصلنامه فرهنگ رسانه
تماس با من
جنسیت مرد
سن 48
درباره من

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی  
شغل روزنامه نگار  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها