همانگونه که احتمالاَ در خاطر دارید تا چندی قبل، زمانی که در بخش ترجمه سرویس Google عبارت «خلیج فارس» را وارد می کردید، فقط واژه Gulf را ارائه می داد. اما خوشبختانه با حضور همه ایرانیان عزیز و پاکدل، امروزه این سرویس،  عبارت را به طور کامل و صحیح ترجمه می کند. اما برای عبارت مجعول خلیج ع ر ب ی هم arabian gulf را می آورد.

برای حذف این عبارت مجعول هم راهی وجود دارد...

 

اول:

بر روی لینک زیر کنید.

لینک

http://translate.google.com/#ar|en|%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C

 

دوم:

سرویس ترجمه گوگل باز می شود، در این صفحه در معنای «الخلیج العربی» می آورد: arabian gulf  حالا نشانه گر موس خود را بر روی این عبارت بیاورید. ملاحظه می کنید پنجره ای باز می شود که در پایین آن نوشته شده است:

«در ارائه یک ترجمه بهتر ما را یاری کنید» یا "contribute a better translation"

 

سوم:

روی جمله فوق کلیک کنید و در جای خالی بنویسید: Persian Gulf

و سپس کلمه ارسال را کلیک کنید.

 

بنا به رویه گوگل اگر تعداد زیادی از این پیشنهاد ارسال گردد، سامانه آن به صورت خودکار معنای جدید را جایگزین ترجمه قبلی می کند.

در این صورت اگر هرکسی بخواهد عبارت مجعول الخلیج ا ل ع ر ب ی را هم در این سرویس ترجمه کند فقط با عبارت  PERSIAN GULF  روبرو خواهد شد.

لطفاً به همه دوستان خبر دهید...